The Bulldog International Research Center - Home The Bulldog International Research Center - Home

Il Bulldog | The Bulldog | on the right the English Version The Bulldog | The Bulldog | aan de rechterkant het Engels Versie

Bulldog: Mevr. Mr En Thorpe, misschien is de Bulldog Fokkers van Best Ever De kleinkinderen van Bulldog Tuffnuts Snow Angel Bulldog Tuffnuts Striker Robin Hood Engels Bulldog, 1996, Mr Les Thorpe, de voorzitter van de Britse Bulldog Club, Tuffnuts Breeding, met de kampioen Bulldog Tuffnuts Striker, de grootvader van Bulldog Snow Angel Striker Bulldog Lord Byron en Bulldog Tully Bulldog Lord Byron en Bulldog Robin Hood Bulldog Angie

W3C Valid XHTML 1.0 Strict! Check Point! Check Point! Click to see the W3C Validation Klik hier om te zien dat de W3C Validatie

Engelsk bulldogg Engelsk bulldogg

Engelsk bulldogg är en medelstor hundras, som numera räknas till gruppen Pinscher, schnauzer, molosser & sennenhundar (Grupp 2 enl. FCI och SKK). Engelsk bulldogg ÄR nl medelstora hundras, som tot gruppen aantal räknas Pinschers, schnauzer, Molosser & Sennenhunde (2 nl Grupp. FCI och SKK). Ursprungligen, under medeltiden i England, var det en större hundtyp, som användes i de mycket uppskattade tjurrusningarna. Ursprungligen, onder de medeltiden Engeland, var det nl större hundtyp, användes som i de Mycket uppskattade tjurrusningarna. Därav namnet bulldog. Därav namnet bulldog. Fenicierna antas ha medfört sina bullmastiffer till Brittanien under 600-talet e. Fenicierna Antas heeft medført SINA bullmastiffer tot Brittanien onder 600 Taleto e. Kr. År 1835 förbjöds användning av djuren, både hundar och tjurar, för att roa människor. Kr. Ar 1835 förbjöds ANVÄNDNING av djuren, och BÅDE hundar tjurar, för att ROA människor. Aveln av bulldogs fortsatte dock och nu mot en något lägre ras med ett lugnare och oaggressivt beteedende. Aveln av bulldogs fortsätta dock och nu mot nl något Lagre ras med ETT och Lugnano oaggressivt beteedende. Idag är rasen ansedd för att vara en tålmodig och trogen hund, som gärna står ut med barns tumult. Idag Rasen ansedd ÄR för att VARA en och tålmodig Trogen hund, som garni ster ut med schuren tumult. Modig är den fortfarande och den har kvar en tydlig vaktegenskap. Modig ÄR den fortfarande den och har nl kvar tydlig vaktegenskap.

Beskrivning BESKRIVNING

Kroppen ska vara tungt och massivt byggd med brett skulderparti och något tunnare bakparti. Kroppen ska VARA tungt massivt byggd och och med stacey skulderparti något bakparti najaar. Huvudet ska vara mycket stort och närmast kvadratiskt, med runda kinder. Huvudet ska VARA Mycket och stort närmast kvadratiskt, med Runda kinder. Benen ska vara bastanta och muskulösa, med något kortare fram- än bakben. Benene ska VARA bastante och muskulösa, med något korte Fram-een bakben. Tassarna ska vara runda och kompakta med väl åtskilda tår. Tassarna Runda och ska VARA med Kompakt val åtskilda teer. Svansen ska vara lågt ansatt, medellång, avsmalnande och bärs nedåtriktad. Svansen ska VARA lagt ansatte, medellång, avsmalnande och nedåtriktad bars. Pälsen ska vara kort, slät och fin. Pälsen ska VARA kort, leisteen och fin. Färgerna på pälsen kan vara röd i olika nyanser, fawn, vit och tigrerad vit och med någon av tidigare nämnda färger. Färgerna kan VARA på pälsen Rod de olika nyanser, Fawn, VIT tigrerad VIT och och med någon av tidigare nämnda färger. Ansiktet kan vara försett med svart mask, vilket går bra tillsammans med nosspegeln och näsborrarna som ska vara svarta oavsett vilken färg hunden har. Ansiktet kan VARA med försett Svart masker, vilket gar beha tillsammans med nosspegeln och som ska VARA näsborrarna Svart oavsett vilken Farg Hunden har. Öronen ska vara högt och brett ansatta. Öronen ska VARA hogtie och stacey ansatte. De ska vara små och bäras så att den rosa insidan är synlig. De ska VARA SMA Baras och sa att ÄR den roze insidan SYNLIG. Ögonen ska vara mycket mörka, runda och lågt ansatta samt sitta brett isär. Ögonen ska VARA Mycket Mork, Runda och lagt ansatte kracht Sitta stacey Isar. Överläppen hänger över underläppen på kindsidorna. Överläppen Hanger underläppen ÖVER på kindsidorna. Framtill så når överläppen till underläppen och täcker tänderna. Tiken ska vara något lättare än hanen och en önskvärd vikt är 25 kg för hane och 23 kg för tik. Framtill nv nar överläppen tot och underläppen tacker tänderna. Tiken ska VARA något melk hänen än och ÄR nl önskvärd vikt 25 kg Hane för och för 23 kg tik. Hunden ska ge ett intryck av beslutsamhet, styrka och mod. Hunden ska ge ETT av Intryck beslutsamhet, styrka och mod.

Hälsoproblem

Kända problem i rasen är valpningen, då rasstandarden kräver stora huvuden, och tikarna inte kan föda fram dem utan kejsarsnitt måste utföras. Kanda het probleem Rasen ÄR valpningen, da rasstandarden kräver Stora huvuden, och inte kan tikarna Foda Fram dem Utan kejsarsnitt måste utföras. Orsaken till konflikten mellan rasstandarden och rasens hälsa var en misstolkning av hur stora huvudena borde vara samt hur smala bakpartier rasen borde ha. Orsaken tot konflikten mellan rasstandarden Halsa rasens var och nl av HUR misstolkning Stora huvudena Börde VARA kracht HUR smal bakpartier Rasen Börde ha. Detta försöker hundorganisationerna, veterinärer, uppfödare komma tillrätta med genom att vid utställningar och prov premiera hundar med mindre huvuden och kraftigare bäcken, som tillåter normal förlossning. Dat försöker hundorganisationerna, veterinärer, uppfödare komma tillrätta med genoom att vid utställningar och prov premiera hundar huvuden och med mindre kraftigare Backen, som tillåter förlossningar normaal. Också valpköparna bör tänka på detta avelsarbete och inte köpa valpar med de utseende-egenskaper som förhindrar ett normalt liv för hunden. Också på valpköparna bor tank zei avelsarbete och inte Köpa Valpo med de utseende-egenskaper förhindra som för ETT Liv normalt Hunden. Den korta nosen och det rynkade ansiktet kan ge problem med andning och hud. Den Korta nosen och det kan GE rynkade ansiktet probleem andning med och Hoed. För att förhindra utveckling av höftledsdysplasi måste föräldradjuren vara höftledsröntgade med offentligt registrerat höftledstatus för att valparna ska få registreras i SKK. Det personliga utseendet hos rasen har lett till att det har gjorts karikatyrer om dessa i bland annat serier. För att förhindra fall Utveckling av höftledsdysplasi måste föräldradjuren VARA med höftledsröntgade offentligt registrerat höftledstatus Skanska valparna för att fa registreras de SKK. Personliga utseendet Det har hos Rasen lett tot att det har om Re gjorts karikatyrer de neutrale annat serier.

WIKIPEDIA Wikipedia